Kinovastaavuus

Kinovastaavuus, croppikerroin, rungon kerroin, polttovälikerroin, polttovälivastaavuus,… Vanha kirjoitus siirretty tälle uudelle sivulle.

Digikameroiden, varsinkin järjestelmäkameroiden, yhteydessä kinovastaavuudella havainnollistetaan objektiivin kennolle tuottamaa kuvakulmaa antamalla vertailukohdaksi kerroin, joka suhteuttaa polttovälin vanhaan 35 mm kinostandardiin.

Digitaaliset järjestelmäkamerat on tehty lisälaitteiden osalta jossakin määrin yhteensopivaksi perinteisten filmikameroiden kanssa. Eli samaa objektiiviä voi käyttää joissakin tapauksissa sekä digitaalisessa rungossa että perinteisemmässä filmirungossa.

Valtaosa digirungoista käyttää kuitenkin CMOS/CCD-kennoa, joka on pinta-alaltaan huomattavasti kinofilmiruutua pienempi. Ja siitä kokoerosta kinofilmiin syntyy suhde, joka yksinkertaisuuden vuoksi ilmoitetaan rungon kertoimena (tai polttovälikertoimena, tai jonakin muuna vastaavana).

Polttovälikerroin on kuvaava termi, mutta vain sitä. Objektiivin todellinen polttoväli ei siitä muutu, että se vaihdetaan kamerasta toiseen. Polttoväli, tai polttovälialue on se, minkä objektiivin valmistaja on joskus päättänyt. Yleisimmät rungon kertoimet taitavat edelleen osua välille 1,4 – 1,6. Muitakin kertoimia on, ja ns. täyskokoiset kennot yleistyvät, mutta edellämainitut ovat yleisimmät perustuen tuotantomääriltään merkittävimpien kameravalmistajien malleihin.

Jos kameran rungon kerroin on 1,5, ja siihen kiinnitetään polttoväliltään 200 mm objektiivi, vastaisi sen kennolle tuottama kuva kattavuudeltaan ja kuvakulmaltaan sitä, että perinteiseen kinofilmirunkoon ruuvattaisiin 300 mm objektiivi. Vaikka objektiivi olisikin suunniteltu ainoastaan pienikennoisissa digirungoissa käytettäväksi, ilmoitetaan polttoväli silti todellisena polttovälinä. Kinovastaavuden ilmoittaminen on tapa antaa vertailukohta niille, jotka ovat järjestelmillä tottuneet kuvaamaan. Se helpottaa myöskin eri kameroiden ominaisuuksien arviointia tarjomalla muuntokertoimen 35 mm standardiin.

Yllä oleva yksinkertaistettu periaatekuva havainnollistaa objektiivin kuvakulman tai kuva-alan kattavuutta, ja mainittua kerrointa.

Kinovastaavuus on kuvakulmaan vaikuttava. Objektiivin nopeusarvoon eli aukkoon sillä ei ole vaikutusta, koska aukko on suhdeluku, ja molemmat suhteen parametrit muuttuvat samassa suhteessa.

This entry was posted in Valokuvaus and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.