Polttovälivertailu

Lyhyt polttovälihavainnollistus: Kinofilmiaikana yleistyi käsite “normaaliobjektiivi”. Sillä tarkoitetaan objektiivia, jonka tuottama kuvakulma ja kuvan syvyysvaikutelma vastaa sitä, miten ihminen näkee ympäristönsä. Nimitystä käytettiin noin 50 mm (±10) polttovälin objektiivista. Se on myös terminologinen vedenjakaja. Tele on polttoväliltään pidempi kuin normaaliobjektiivi, ja laajakulma lyhyempi.

Alla olevassa kuvasarjassa on sama kohde kuvattu eri polttoväliä käyttäen. Kameran paikkaa ei ole kuvien välillä muutettu, ainoastaan objektiivia on vaihdettu. Kuvauksessa käytössä oli runko, jonka polttovälikerroin on 1.5 (35 mm eq.). Kuvan alapuolella näkyy käytössä olleen objektiivin polttoväli, ja sulkeissa 35 mm järjestelmän vertailuarvo. Kuvia ei ole rajattu tai muunneltu jälkikäsittelyssä, ainoastaa pienennetty internet-käyttöön paremmin sopivaksi.

This entry was posted in Valokuvaus and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.